Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» την οποία διαχειρίζεται
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.    ( Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0077950 )

smal2

Γνωρίστε τους ανθρώπους μας

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ

Δρ. Αντώνης Μακρής, Βιολόγος PhD

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΔΕΠ-ΙΔΕΠ

Δρ. Γιώργος Καραγιαννάκης, Χημικός Μηχανικός, MIS, PhD

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ

Δρ. Σπύρος Πετράκης, Βιολόγος, PhD

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ

Αγγελική Ανδρεαδέλλη, Γεωπόνος, MSc.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΔΕΠ-ΕΚΕΤΑ

Πηνελόπη Μπαλτζοπούλου, Χημικός Μηχανικός, MSc

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΔΕΠ-ΕΚΕΤΑ

Χρυσούλα Παγκούρα, Μηχανικός Υλικών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ρεβέκκα Στεφανίδου, Γεωπόνος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κ&ΝΕ

Αντώνης Χόντας, Γεωπόνος

ΓΕΩΠΟΝΟΣ R&D ΟΜΙΛΟΣ REDESTOS

Κυριάκος Κεμπαπίδης, Γεωπόνος

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ REDESTOS

Ευδοκία Γιαγλόγλου, Οικονομική αναλύτρια ερευνητικών & επενδυτικών προγραμμάτων