Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» την οποία διαχειρίζεται
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.    ( Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0077950 )

smal2
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκφράστε μας τις απορίες σας

Είμαστε στην ευχάριστη διάθεση να σας απαντήσουμε στα ερωτήματα που πιθανόν σας έχουν δημιουργηθεί.

    Επικοινωνία