Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» την οποία διαχειρίζεται
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.    ( Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0077950 )

smal2

Το έργο MINEFIELD παρουσιάστηκε με επιτυχία στην εκδήλωση «Εφαρμοσμένη Έρευνα, Μεταφορά Τεχνολογίας & Μηχανικοί», που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤEE TKM) σε συνεργασία με τη Δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας «ΣΠΕΙΡΑ» του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7/11/2023 στο Συνεδριακό Κέντρο “Νικόλαος Γερμανός” της ΔΕΘ και είχε 2 ενότητες: 

Α. Τεχνολογίες Αιχμής, με εισηγήσεις στους τομείς της αγροδιατροφής, υγείας, βιομηχανίας, κατασκευές και μεταφορές.

Β. Τεχνοβλαστοί / Νεοφυείς επιχειρήσεις, με ομιλίες από ιδρυτές εταιριών.

Το έργο MINEFIELD παρουσιάστηκε από τον Κύριο Ερευνητή και υπεύθυνο της ομάδας έργου του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, Δρ. Γιώργο Καραγιαννάκη, ως παράδειγμα έρευνας με σχετικά υψηλή τεχνολογική ετοιμότητα στον τομέα της αγροδιατροφής και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων.

Πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Leave a Comment