Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» την οποία διαχειρίζεται
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.    ( Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0077950 )

smal2

Τα αποτελέσματα και οι προοπτικές του έργου MINEFIELD παρουσιάστηκαν στις 9 Ιουνίου 2023, στα πλαίσια των ανοιχτών περιοδικών σεμιναρίων που διοργανώνει το ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ στο κεντρικό αμφιθέατρο «Μ.-Γ. Στρίντζης». Το μέλος της ομάδας έργου, Αγγελική Ανδρεαδέλη (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ), παρουσίασε τα αποτελέσματα υπό τον τίτλο “Διερεύνηση δράσης ορυκτών υλικών για την ανάπτυξη φυτοπροστατευτικών προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον”. Ακουλούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο.

Περίληψη παρουσίασης:

Ο αυξανόμενος ανθρώπινος πληθυσμός και η υψηλή κατά κεφαλή κατανάλωση τροφής οδηγούν στην εντατικοποίηση της γεωργίας και την υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Συνεπώς είναι επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών, φιλικών στο περιβάλλον φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε αυτό το σεμινάριο, παρουσιάζεται η μελέτη επίδρασης επεξεργασμένων ορυκτών μαγνησίου στο μικροβίωμα φυτών τομάτας και ελιάς, στα πλαίσια προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, MINEFIELD.

Leave a Comment