Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» την οποία διαχειρίζεται
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.    ( Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0077950 )

smal2

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση Προόδου 8Μ του έργου MINEFIELD, στις κεντρικές εγκαταστάσεις του συντονιστή Κ&Ν Ευθυμιάδης ΜΑΒΕΕ, στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022.

Την συνάντηση παρακολούθησαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου (Κ&Ν Ευθυμιάδης ΜΑΒΕΕ, ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ και ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) και εκπρόσωπος της εταιρείας VITRUVIT που είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία εξόρυξης κι εκμετάλλευσης κοιτασμάτων ολιβίνη και είναι δυνητικός ισχυρά ενδιαφερόμενος εταίρος (stakeholder) ως προς τα αποτελέσματα του έργου.  Παρουσιάστηκε η πρόοδο; των εργασιών μέχρι σήμερα και ο προγραμματισμός των μελλοντικών δραστηριοτήτων με βάση τους στόχους και το γενικότερο πλάνο του έργου.

Οι εκπρόσωποι των ερευνητικών φορέων είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Leave a Comment