Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» την οποία διαχειρίζεται
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.    ( Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0077950 )

smal2

Το έργο MINEFIELD βασίστηκε στην γνώση που αποκτήθηκε από την συνεργασία των δύο Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) και Ινστιτούτο Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), με την Αυστραλιανή εταιρεία CALIX Ltd.

Μέσα από αυτήν την συνεργασία επιβεβαιώθηκε πειραματικά ότι υλικά με βάση τη μαγνησία που έχουν παραχθεί με τρόπο που να καθιστά τα σωματίδιά τους πορώδη (Porous Micro-Particles – PMP) διαθέτουν σαφή αντιμυκητιακή/αντιβακτηριδιακή δράση. Αποδείχθηκε ότι μειώνουν σημαντικά τα επίπεδα του Acinetobacter sp. και άλλων Gram(-) μικροβιακών πληθυσμών στο μικροβίωμα των φύλλων, χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τα ωφέλιμα Gram(+) μικρόβια και κυανοβακτήρια. Η δραστική επίδραση των υλικών μιας τέτοιας ‘‘προηγμένης’’ μαγνησίας σε Gram(-) μικροοργανισμούς και σε φυτοπαθογόνα (Ralstonia sp.), θα μπορούσε να αυξήσει την αποδοτικότητα των καλλιεργειών προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, αφού δυνητικά θα μπορούσε να υποκαταστήσει (μερικά ή ολικά) σχετικά χημικά σκευάσματα.

Δείτε την δημοσιευμένη εργασία (Ημερομηνία Δημοσίευσης: 4 Ιουνίου 2021):

Andreadelli A., Petrakis S., Tsoureki A., Tsiolas G., Michailidou S., Baltzopoulou P., Merkestein van R., Hodgson P., Sceats M., Karagiannakis G., Makris A.M., “Effects of magnesium oxide and magnesium hydroxide microparticle foliar treatment on tomato PR gene expression and leaf microbiome”. Microorganisms 2021, 9, 1217. https://doi.org/10.3390/microorganisms9061217

Το έργο MINEFIELD οραματίζεται την περαιτέρω χαρτογράφηση του τρόπου λειτουργίας τέτοιων υλικών, εμπλουτίζοντας τις μελέτες και με άλλα συγγενή υλικά από εγχώρια κοιτάσματα ή/και απορρίψεις σχετικών μαγνησιακών ορυκτών (π.χ. απορρίψεις του ολιβίνη).

Leave a Comment