Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» την οποία διαχειρίζεται
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.    ( Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0077950 )

smal2
100% ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΟ

Γνωρίστε το
MineField

από πρώτες ύλες που βρίσκονται σε αφθονία ή αποτελούν απορρίψεις εξόρυξης
στον Ελληνικό χώρο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γνωρίστε το
MineField

σε σχέση με τις τρέχουσες πρακτικές ενώ τα σκευάσματα αυτά θα έχουν
χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γνωρίστε το
MineField

σε σχέση με τις τρέχουσες πρακτικές ενώ τα σκευάσματα αυτά θα έχουν
χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το έργο εστιάζει:

α) στην ανάπτυξη και αξιολόγηση περιβαλλοντικά φιλικών υλικών που σε κατάλληλες υδατικές διασπορές θα διαθέτουν σαφείς εντομοαπωθητικές και μυκητοκτόνες ιδιότητες

β) στην αξιοποίηση πρώτων υλών Ελληνικών φυσικών ορυκτών πόρων ή/και σχετικών απορρίψεων, εξασφαλίζοντας μέγιστη βιο-συμβατότητα με μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση και οφέλη για την αγροδιατροφική αλυσίδα.

Πορεία έργου

90%

Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 2014 -2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του:

  • Άξονα Προτεραιότητας 1:

    «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας».

  • Θεματικού Στόχου 1:

    «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας».

Με στόχο για ένα
καλύτερο περιβάλλον

Watch the video

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι Εταίροι μας

Το έργο μας για ένα καλύτερο αύριο